ارزش ها

ما کارکنان شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش، بر اساس اهداف و وظایف انسانی، بشردوستانه، مهرورزی، تکریم مردم و سلامت انسان ها، در راستای ایجاد تنوع غذایی سالم برای مردم در راستای تعالیم انسان ساز دین مبین اسلام، با ایمان به اراده خداوند بخشنده ی مهربان، به اصول اخلاقی ذیل پایبند می باشیم:


باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در راستای تهیه ی غذای حلال و سالم و عرضه ی آن به تمام مناطق کشور عزیزمان ایران، به طوری که برای آحاد جامعه قابل دسترسی و مصرف باشد.

رعایت ادب و احترام در برابر همه ی مردم اعم از همکاران و ارباب رجوع، به ویژه پیشکسوتان و همچنین دارا بودن روحیه ی نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.

رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از تبعیض و سواستفاده ی شغلی.

تلاش در راستای ارتقا سطح کیفی غذای خانواده ها با بهره گیری از تلاش و علم همکاران.

احترام به زمان مردم و وقت شناسی .

رسیدگی سریع و به موقع .

استفاده بهینه از منابع و امکانات و جلوگیری از اسراف و تبذیر و رعایت اصول صرفه جویی.