اهداف ما :


یکی از اهداف مهم فرآورده های پروتئینی کوروش به کارگیری روش هایی در جهت افزایش رضایت مصرف کنندگان است ، ما بر این باورهستیم که باید تمام توان خود را به جهت تامین رضایت، سلامت و بهداشت جامعه اختصاص دهیم. ما خود را متعهد ساخته ایم تا با ارتقای مداوم اهداف شرکت برای مشتریان، کارکنان و جامعه مفید واقع شویم. برای این مهم اهداف زیر را در نظر داریم :


1 - برند برتر؛ بهترین برند در صنعت تولید انواع فرآورده های پروتئینی

2 - سود دهی با روش برد، برد؛ مشتریان راضی و کسب و کار سودآور

3 - حرفه ای بودن؛ حرفه ای ترین کمپانی تولید کننده گوشت درخاورمیانه

4 - توزیع وسیع ؛ بزرگ ترین زنجیره توزیع مواد تازه و منجمد در سراسر کشور

5 - توسعه تجارت ؛ گردش مثبت پول برای راه اندازی و توسعه مشاغل جدید