واحد فروش، قلب تپنده ی شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش (ملقب به KPC) است.

قلبی که با فعالیت و پویایی شبانه روزی، در شناخت نیازهای منطقه ای و برطرف کردن آن، لحظه ای از تپش نمی ایستد.

تلاش بی وقفه ی همکاران واحد فروش، باعث شده است که  محصولات متنوع فرآورده های پروتئینی کوروش، در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشان در استان تهران و همچنین شهرستان ها، یافت و در دسترس مشتریان قرار گیرد.