اطلاعات فردی

نظام وظیفه و تاهل

وضعیت تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آموزشگاه/دانشگاه سال شروع سال پایان معدل عنوان پایان نامه
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا و بالاتر

دوره های آموزشی

عنوان دوره مدت نام آموزشگاه گواهینامه معتبر دارد؟

با چه نرم افزارهایی آشنا هستید؟

نام نرم افزار میزان تسلط

با چه زبان های خارجی آشنا هستید؟

نام زبان خارجی میزان تسلط

سوابق کاری (به ترتیب از آخرین سابقه)

نام سازمان سمت سال شروع سال پایان علت قطع همکاری(45 کاراکتر) حقوق دریافتی

طریقه آشنایی با شرکت

سایر اطلاعات

*
*
*
*
*