اولین کارگاه آموزشی و جلسه هم اندیشی کارکنان فرآورده های پروتئینی کوروش با عنوان اصول فروش حرفه ای در سالن کنفرانس شرکت فرآورده های پروتئین کوروش با حضور جمعی ازمدیران و کارکنان شرکت در مرداد 98 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی KPC، مدرس این دوره مدیریت محترم عامل شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش "اسماعیل افشار" بودند و  این دوره جهت ارتقای دانش جمعی کارکنان شاغل درشرکت فرآورده های پروتئینی کوروش برگزار گردید تا هرچه بیشتر با مفاهیم فروش حرفه ای، جدیدترین روش های فروش در دنیای امروز و باورهای ذهنی فروشنده موفق آشنا شوند.

مهم ترین اهداف برگزاری کارگاه اصول فروش حرفه ای :

مهمترین توانایی های که یک فروشنده با استاندارد جهانی بایست دارا باشد چیست؟

چگونه یک فروش ساختار یافته و موفقیت آمیز را طراحی کنیم

مهمترین چالش هایی که شما و مشتریان با آنها روبرو میشوید چیست

چگونه میتوان به مشتریان از یک سو و رشد کسب و کار از سوی دیگر کمک کرد؟ 

علاقمند به تمرکز بر کدامیک از مهارت هایی که در این دوره میاموزید هستید؟ 


در پایان این کارگاه آموزشی از طرف آکادمی فرآورده های پروتئینی کوروش به نفرات شرکت کننده گواهی نامه اعطا شد.