اولین دوره مسابقات دارت شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش و به مناسبت دهه مبارک فجر اولین دوره از مسابقات دارت شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش در تاریخ هجدهم بهمن ماه در دفتر مرکزی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 32 نفر از همکاران آقا در 8 گروه، و 25 نفر از همکاران خانم در 5 گروه به صورت انفرادی به مصاف هم رفتد و در پایان دونفر نهایی از گروه آقایان و دونفر نهایی از گروه بانوان در مرجله نهایی برای مشخص شدن نفرات اول تا چهارم به مصاف همدیگر رفتند.


در پایان مسابقات آقایان داود کرمی به مقام نخست ، آقای احسان قاسمی مقام دوم، خانم شادی تیموری زاده نفر سوم و خانم مریم عقیلی نژاد نفر چهارم شدند.

به نفرات اول و تا چهارم کد تخفیف 100% از فروشگاه اینترنتی رُستیک (www.Rustic.ir)اهدا شد.